کارمزد خدمات بانکی گران شد/تخفیف ویژه بانکها به مشتریان خاص!