یک فروند هواپیمای جاسوسی عربستان سعودی در جیزان سرنگون شد