واکنش پکن به دخالت های انگلیس در هنگ کنگ سرخط روزنامه های چین/23 مهر