عجیب‌ترین قبیله جهان که از جنگ در کشورشان بی خبرند!