نیروهای یمنی‌، یک فروند هواپیمای جاسوسی عربستان سعودی را در جیزان سرنگون کردند