hسد: بازپس‌گیری حلب تروریست‌ها را به ترکیه بازمی‌گرداند