فرمانده نظامی گروه تروریستی تیپ شهدا اسلام به هلاکت رسید