نشست شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه/ ریاض ادعاهای بی اساس خود را تکرار کرد