تکنولوژی کمپانی شِل به پتروشیمی ابن سینا همدان منتقل می‌شود