تعرفه‌ای که "پالم" را گران کرد/ پالم در روغن‌های سرخ‌کردنی لازم است