شیعیان گینه کوناکری در رثای اباعبدالله الحسین و یارانش به سوگ نشستند