گوترش: برای حل بحران سوریه، اختلافات را کنار بگذارید