تروریستها در حلب غیرنظامیان سوری را سپر قرار داده‌اند