روسیه: هرگونه اقدام خصمانه علیه نیروهایمان در سوریه بی‌پاسخ نخواهد ماند