عصبانیت صهیونیست ها از یک مصوبه/ اهانت نتانیاهو به یونسکو