محمدی گلپایگانی : روند نابودی آل سعود آغاز شده است