چاووش اوغلو ادعاهای عادل الجبیر در مورد موصل را تکرار کرد