در 2 انفجار جداگانه در بغداد 3 تن کشته و 13 تن زخمی شدند