صالح الصماد: آمریکا و انگلیس در توافقنامه های تسلیحاتی آل‌سعود و آل‌زاید را تجهیز می کنند تا آنها را بر سر مردم یمن فرو بریزند