درج ردیف جدید در قبوض برق به نام "بیمه پایه"/ ارقام قبوض بالا می‌رود