پیام تبریک ظریف به دبیرکل جدید سازمان ملل متحد/ اجرای کامل برجام را پیگیری کنید