2 هکتار از باغ های روستای گناوه از توابع گچساران در آتش سوخت