نماینده مجلس از حضور گردشگران خارجی در آیین محرم در یزد قدردانی کرد