وزارت خارجه آمریکا: نمی‌دانیم که بعد از انقلاب باز هم از ایرانی‌ها هدیه گرفته‌ایم یا نه