اپل یک استارت آپ سازنده کیبورد را به مالکیت خود درمی آورد [شایعه]