اوباما فردا گزینه نظامی علیه سوریه را بررسی می‌کند