الجزیره: انفجار خودروی بمب گذاری شده در ورودی شهر اعزاز در نزدیک حلب