پیام تبریک ظریف به دبیرکل جدید سازمان ملل/ اجرای کامل برجام را پیگیری کنید