مقامات آمریکایی: اوباما گزینه اقدام نظامی مستقیم آمریکا علیه ارتش سوریه را بررسی می‌کند