دبیرکل جدید سازمان ملل: حل بحران سوریه و یمن مهمترین اولویت من خواهد بود