با قابلیت جدید Google Photos دیگر نیاز به Rotate کردن دستی عکس‌ها ندارید