تهدید به بمب گذاری در یک پارک تفریحی/ ترس فلوریدا آمریکا را فراگرفت