آمادگی فرماندهی نیروهای داوطلب مردمی عراق برای اطلاع رسانی درباره عملیات موصل