السیسی در واکنش به فشارهای ریاض: مصر جز در برابر خداوند تسلیم نمی‌شود