ترامپ اتهامات علیه خود را دروغ‌های بیل و هیلاری کلینتون خواند