پیام تبریک دکتر ظریف به دبیرکل جدید سازمان ملل متحد