تصاویر کمتر دیده شده از عاشورای خونین حرم مطهر رضوی