ارتش روسیه برای خروج امن گروه های تروریستی از حلب اعلام آمادگی کرد