رژیم صهیونیستی سه نفر را به اتهام طراحی حملات به سبک داعش بازداشت کرد