وزیر خارجه عربستان: بسیج مردمی عراق نباید در آزادسازی موصل شرکت کند!!!