دبیرکل سازمان ملل: برای حل بحران سوریه بیشترین تلاشم را خواهم کرد