تصاویری از سرفیس بند 3 مایکروسافت که پروژه ساخت آن لغو شده، رویت شد