اوباما فردا گزینه‌های نظامی در سوریه را بررسی خواهد کرد