افزایش تقاضا برای گلکسی S7 اج به واسطه توقف عرضه نوت 7