نخست وزیران اسپانیا و انگلستان دیدار و گفت و گو کردند