اوباما فردا گزینه نظامی حل بحران سوریه را بررسی می‌کند