درباره رویه تبلیغات و نقد دولت در درون ائتلاف اختلاف‌نظر جدی بود