وزیر خارجه عمان، خیال عربستان بابت حوثی ها را راحت کرد