یک روزنامه ترکیه ای خبر داد:احتمال اعزام هیات رسمی از جانب آنکارا به دمشق در آینده نزدیک