دبیرکل جنبش النجبای عراق: الحشد الشعبی در آزادسازی موصل شرکت می‌کند/ایران همپیمان استراتژیک عراق است